Merke- og planleggingsdager

Februar 2021

5.

Vi markerer samefolketsdag

12.

karneval

Mars 2021

26.

påskelunsj for barna

Mai 2021

12.

vårfest-avslutning av rusken perioden

14.

planleggingsdag - barnehagen stengt

Juni 2021

1.

kanvas festivalen

10.-11.

planleggingsdager - barnehagen stengt