Vennskap

Like muligheter for jenter og gutter

Like muligheter for jenter og gutter

Likestilling, likeverd og mangfold skal ligge til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet i barnehagen. Men målet om at gutter og jenter skal ha like muligheter, betyr ikke at vi skal viske ut forskjellene mellom kjønnene og at gutter skal bli jenter og omvendt. Det handler om hvordan barna blir møtt. Det handler om at alle skal ha lik mulighet til å delta i forskjellige aktiviteter, og at voksne ikke skal tillegge barn egenskaper fordi de er gutter, jenter eller ut fra den bakgrunn det enkelte barn har.